มารวย..ความรู้สู่อิสรภาพทางการเงิน

มารวย..ความรู้สู่อิสรภาพทางการเงิน


วันนี้จะมาพูดถึง ห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2518 เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นแหล่งสารสนเทศขนาดใหญ่ให้นักลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ได้มาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล

จากนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ห้องสมุดได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ห้องสมุดมารวย เพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ท่านที่ 5 และรูปแบบของห้องสมุดได้เปลี่ยนมาเป็น ห้องสมุดมีชีวิตซึ่งในทุก ๆ เดือนจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ที่สนใจมาร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ห้องสมุดมารวยมีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการภายในห้องสมุด และเพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ที่มาใช้บริการ โดยห้องสมุดมารวยมีเป้าหมายที่จะยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านตลาดทุนด้วยระบบดิจิตอลชั้นนำของประเทศไทย

ความโดดเด่นทางด้านดิจิตอลและการตกแต่งยังถือว่าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมาหาความรู้อย่างแท้จริงด้วยการตกแต่งสไตล์ Modern living ที่ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่บ้าน

ปริมาณสื่อสารสนเทศทุกอย่างรวมกันมีมากถึง 20,000 รายการ ทั้งในรูปแบบหนังสือ นิตยสาร วารสาร หรือในรูปแบบดิจิตอล ทำให้ผู้คนที่ต้องการค้นคว้าหาข้อมูลไม่ผิดหวังกับการเดินทางมายังห้องสมุดแห่งนี้แน่นอน ค่าบริการสมัครสมาชิกเพียง 100 บาทต่อปีเท่านั้น


Location: ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 93 ชั้นใต้ดิน ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400

เปิดบริการทุกวัน 08.30 – 21.00 น.